Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Steig, Rune

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 39:05
Siste resultat: 41:12 (EFR 1996)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199141:42
EFR 199239:05
EFR 199340:29
EFR 199439:46
EFR 199539:24
EFR 199641:12
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå