Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Flæte, Olav

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 40:43
Siste resultat: 44:05 (EFR 1995)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 199140:43
EFR 199242:52
EFR 199544:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå