Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gjerde, Bård

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 32:58
Siste resultat: 32:58 (EFR 1991)
Klubbar: Posttrim, F?rde

Løpsresultat

EFR 199132:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå