Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Torvanger, Ken

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 39:05
Siste resultat: 39:05 (EFR 1991)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 199139:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå