Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Tønnesen, Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:34
Siste resultat: 30:20 (EFR 1997)
Klubbar: Aurland IL

Løpsresultat

EFR 199132:17
EFR 199230:31
EFR 199330:09
EFR 199429:48
EFR 199529:34
EFR 199730:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå