Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Leknes, Jan Henrik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 29:02
Siste resultat: 29:02 (EFR 1997)
Klubbar: Brekke IL Dale

Løpsresultat

EFR 199135:16
EFR 199230:14
EFR 199529:31
EFR 199629:08
EFR 199729:02


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå