Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Askevold, Oddgeir

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:58
Siste resultat: 35:20 (EFR 1993)
Klubbar: Askvoll-Holmedal IL

Løpsresultat

EFR 198229:58
EFR 198332:35
EFR 198430:13
EFR 198832:24
EFR 199335:20


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå