Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skjerdal, Erik

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 32:43
Siste resultat: 33:58 (EFR 1996)
Klubbar: Sygna v.g.s. Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 199133:31
EFR 199232:43
EFR 199633:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå