Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Fjærestad, David

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 24
Personleg rekord: 33:33
Siste resultat: 34:03 (EFR 1993)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198547:43
EFR 198833:33
EFR 199033:50
EFR 199136:11
EFR 199234:18
EFR 199334:03
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå