Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Fritzon, Trond

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 29:45
Siste resultat: 31:38 (EFR 2000)
Klubbar: Sogndal IL Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198431:27
EFR 198530:59
EFR 198629:45
EFR 198730:42
EFR 200031:38


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå