Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Solstad, Hans

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 28:23
Siste resultat: 28:23 (EFR 1999)
Klubbar: L?rdal IL

Løpsresultat

EFR 199236:59
EFR 199335:28
EFR 199438:07
EFR 199536:31
EFR 199637:30
EFR 199738:25
EFR 199839:11
EFR 199928:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå