Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Larsen, Karstein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 30:18
Siste resultat: 30:47 (EFR 1996)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 199231:24
EFR 199330:18
EFR 199430:43
EFR 199531:09
EFR 199630:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå