Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sviggum, Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 33:13
Siste resultat: 33:15 (EFR 1993)
Klubbar: Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 199233:13
EFR 199333:15


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå