Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Furelid, Henning

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 29:04
Siste resultat: 30:23 (EFR 1985)
Klubbar: Sentrum IL IL Svint

Løpsresultat

EFR 197931:54
EFR 198029:34
EFR 198129:40
EFR 198229:04
EFR 198530:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå