Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gjeraker, Lars Martin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 39:03
Siste resultat: 39:03 (EFR 2012)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 200946:30
EFR 2011TRIM
EFR 201239:03
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå