Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gjeraker, Odd Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 40
Personleg rekord: 30:27
Siste resultat: 40:23 (EFR 2014)
Klubbar: Balestrand IL Sogndal IL Vik IL

Løpsresultat

EFR 198033:44
EFR 198131:25
EFR 198230:44
EFR 198330:39
EFR 198430:27
EFR 198534:34
EFR 198634:50
EFR 198733:15
EFR 199630:48
EFR 200041:45
EFR 200440:42
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 200941:07
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 201440:23
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå