Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Flåtene, Nina

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 41:35
Siste resultat: 41:35 (EFR 1993)
Klubbar: Viking

Løpsresultat

EFR 199341:35
EFR 2008TRIM
EFR 2015TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå