Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Baggetun, Alfred

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 12
Personleg rekord: 29:33
Siste resultat: 31:14 (EFR 1994)
Klubbar: IL H?yang Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198332:31
EFR 198432:05
EFR 198732:17
EFR 198830:36
EFR 198929:33
EFR 199130:14
EFR 199330:48
EFR 199431:14


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå