Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Grinde, Øyvind Jørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 15
Personleg rekord: 33:03
Siste resultat: 36:53 (EFR 2008)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198435:27
EFR 198535:45
EFR 198733:03
EFR 200836:53
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå