Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Buhagen, Torstein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 32:33
Siste resultat: 34:40 (EFR 2000)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 199434:39
EFR 199632:33
EFR 200034:40


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå