Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nyheim, Frank

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 35:48
Siste resultat: 35:48 (EFR 2018)
Klubbar: Sogndal IL Kondis

Løpsresultat

EFR 201537:21
EFR 201636:03
EFR 201835:48


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå