Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gudvangen, Karl Magnus

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 34:39
Siste resultat: 36:47 (EFR 1994)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198435:59
EFR 198536:00
EFR 198734:39
EFR 199336:22
EFR 199436:47
EFR 2008TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå