Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Feten, Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 33:57
Siste resultat: 37:10 (EFR 2001)
Klubbar: Balestrand IL Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 199534:49
EFR 199633:57
EFR 199737:07
EFR 199936:33
EFR 200036:57
EFR 200137:10
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå