Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Kinden, Odd

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 13
Personleg rekord: 33:03
Siste resultat: 34:00 (EFR 1997)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 199534:16
EFR 199633:03
EFR 199734:00
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå