Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Neverdal, Henry Johan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 44:45
Siste resultat: 45:25 (EFR 1996)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 199448:02
EFR 199544:45
EFR 199645:25


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå