Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Moen, Knut Olav

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 30:23
Siste resultat: 32:30 (EFR 2000)
Klubbar: Nes vel Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 199532:48
EFR 199631:17
EFR 199730:35
EFR 199830:51
EFR 199930:23
EFR 200032:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå