Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Thue, Thea Ligtvor

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 41:43
Siste resultat: 41:43 (EFR 2009)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 200941:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå