Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Gåsland, Marte

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 17
Personleg rekord: 40:38
Siste resultat: 40:38 (EFR 2011)
Klubbar:

Løpsresultat

EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 201140:38
EFR 2012TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå