Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Haukøy, Håkon

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 31:51
Siste resultat: 35:36 (EFR 1991)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198233:03
EFR 198331:51
EFR 198433:10
EFR 198533:40
EFR 198633:24
EFR 198733:28
EFR 198832:25
EFR 198934:30
EFR 199035:50
EFR 199135:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå