Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Haukøy, Torunn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 36:12
Siste resultat: 41:21 (EFR 1991)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198238:31
EFR 198336:12
EFR 198436:16
EFR 198537:15
EFR 198637:14
EFR 198737:43
EFR 198837:16
EFR 198938:06
EFR 199041:19
EFR 199141:21


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå