Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Haukås, Torstein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 38:58
Siste resultat: 40:54 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198538:58
EFR 198640:54


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå