Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bale, Per Inge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 33:28
Siste resultat: 33:55 (EFR 1991)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198639:07
EFR 198734:44
EFR 198834:37
EFR 198933:28
EFR 199034:49
EFR 199133:55
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå