Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Thue, Gunn Beate Skretting

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 39:12
Siste resultat: 39:12 (EFR 2015)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 201141:04
EFR 2012TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 201539:12
EFR 2016TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå