Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Helland, Kjell

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 32:14
Siste resultat: 37:29 (EFR 2013)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198232:14
EFR 198332:28
EFR 200735:57
EFR 200834:53
EFR 200934:44
EFR 201135:37
EFR 201236:24
EFR 201337:29
EFR 2017TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå