Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Simmenes, Harald

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 27:45
Siste resultat: 28:29 (EFR 2002)
Klubbar: Oster?y IL

Løpsresultat

EFR 199627:52
EFR 199727:45
EFR 199828:22
EFR 199928:36
EFR 200127:59
EFR 200228:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå