Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Brudevoll, Arvid

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:10
Siste resultat: 31:03 (EFR 2011)
Klubbar: Hydro AL, Vik Verk Vik IL

Løpsresultat

EFR 199729:59
EFR 199829:18
EFR 199929:10
EFR 200029:42
EFR 200129:30
EFR 201131:03


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå