Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Løseth, Odd Arild

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 18
Personleg rekord: 28:01
Siste resultat: 29:54 (EFR 2016)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 199730:34
EFR 199828:37
EFR 199928:10
EFR 200028:01
EFR 200128:31
EFR 200229:25
EFR 200328:48
EFR 200428:20
EFR 200529:03
EFR 200728:56
EFR 200828:43
EFR 201028:46
EFR 201128:31
EFR 201228:51
EFR 201328:30
EFR 201428:36
EFR 201529:26
EFR 201629:54


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå