Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Solheimslid, Jan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 34:49
Siste resultat: 37:46 (EFR 2008)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 199734:49
EFR 199835:17
EFR 200135:34
EFR 200235:06
EFR 200737:52
EFR 200837:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå