Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Børsheim, Ragnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 38:33
Siste resultat: 38:51 (EFR 2004)
Klubbar: F?rde IL Akilles BIL BIL SSSF F?rde Sentralsjukehus bedrift FSS Bedriftsidrettslag

Løpsresultat

EFR 199740:28
EFR 199839:13
EFR 200238:58
EFR 200338:33
EFR 200438:51


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå