Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Mo, Arne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 30:52
Siste resultat: 30:52 (EFR 2002)
Klubbar: F?rde IL

Løpsresultat

EFR 199732:22
EFR 199832:01
EFR 199931:06
EFR 200031:02
EFR 200230:52


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå