Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Dalseid, Reidun

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 42:29
Siste resultat: 42:29 (EFR 1997)
Klubbar: Oster?y IL

Løpsresultat

EFR 199742:29


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå