Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Verpelstad, Arne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 39:41
Siste resultat: 41:47 (EFR 1999)
Klubbar: Stanghelle il

Løpsresultat

EFR 199739:41
EFR 199941:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå