Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ølnes, Karl Johan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 31:02
Siste resultat: 31:02 (EFR 2002)
Klubbar: Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 199833:45
EFR 199932:55
EFR 200035:05
EFR 200231:02


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå