Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hammersvik, Jørund

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 29:33
Siste resultat: 30:46 (EFR 2013)
Klubbar: F?rde IL SF Energiverk

Løpsresultat

EFR 199830:12
EFR 199929:33
EFR 201330:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå