Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hov, Ingar Kjell

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 19
Personleg rekord: 30:55
Siste resultat: 38:41 (EFR 2000)
Klubbar: IL Modig

Løpsresultat

EFR 198133:38
EFR 198232:27
EFR 198331:26
EFR 198432:34
EFR 198534:08
EFR 198632:15
EFR 198732:02
EFR 198833:18
EFR 198930:55
EFR 199030:59
EFR 199132:09
EFR 199232:31
EFR 199333:39
EFR 199435:56
EFR 199533:00
EFR 199637:13
EFR 199836:43
EFR 199936:10
EFR 200038:41


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå