Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hove, Bjørg

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 36:27
Siste resultat: 37:58 (EFR 1989)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 198337:52
EFR 198438:02
EFR 198539:05
EFR 198636:27
EFR 198839:48
EFR 198937:58


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå