Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hovland, Gabriel

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 29:23
Siste resultat: 31:13 (EFR 1991)
Klubbar: IL Svint

Løpsresultat

EFR 198129:23
EFR 199031:12
EFR 199131:13


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå