Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hovland, Tove

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 22
Personleg rekord: 37:06
Siste resultat: 39:40 (EFR 2002)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199840:37
EFR 199937:06
EFR 200038:19
EFR 200239:40
EFR 2008TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå