Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Urtegaard, Gunnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 35:10
Siste resultat: 35:10 (EFR 2000)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 199938:27
EFR 200035:10
EFR 2007TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå