Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Grinde, Knut

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 36:50
Siste resultat: 37:54 (EFR 2004)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 199936:50
EFR 200237:09
EFR 200437:54


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå